Cauze

 • 0% Donati
 • 534 EUR Suma primita
 • 28 Timp ramas
 • 71% Donati
 • 12.005 EUR Suma primita
 • 31 Timp ramas
 • 23% Donati
 • 9.312 EUR Suma primita
 • 17 Timp ramas
 • 75% Donati
 • 5.261 EUR Suma primita
 • 23 Timp ramas
 • 9% Donati
 • 17.544 EUR Suma primita
 • 30 Timp ramas
 • 31% Donati
 • 4.346 EUR Suma primita
 • 30 Timp ramas
 • 50% Donati
 • 27.591 EUR Suma primita
 • 30 Timp ramas
Finalizat Irina Sin - doneaza online
 • 100% Donati
 • 13.965 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Viorel Mortoiu - doneaza online
 • 145% Donati
 • 2.905 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Cristina Nastase - doneaza online
 • 100% Donati
 • 33.227 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Siclitaru Marin - doneaza online
 • 100% Donati
 • 9.520 EUR Suma primita
 • 5 Timp ramas
Finalizat Iulia Tiganus - doneaza online
 • 100% Donati
 • 11.801 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas