Campanii finalizate

Finalizat Maria Lupu - doneaza online
 • 106% Donati
 • 5.297 EUR Suma primita
 • 16 Timp ramas
Finalizat Eduard Dinca - doneaza online
 • 103% Donati
 • 3.090 EUR Suma primita
 • 25 Timp ramas
Finalizat Florentina Doaga - doneaza online
 • 101% Donati
 • 6.834 EUR Suma primita
 • 15 Timp ramas
Finalizat Diana Roman - doneaza online
 • 100% Donati
 • 8.025 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Adriana Proca - doneaza online
 • 100% Donati
 • 33.707 EUR Suma primita
 • 14 Timp ramas
Finalizat Vladimir Bivol - doneaza online
 • 100% Donati
 • 31.719 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Sarah Cenan - doneaza online
 • 101% Donati
 • 13.122 EUR Suma primita
 • 2 Timp ramas
Finalizat Patrick Cazacu - doneaza online
 • 100% Donati
 • 7.017 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Lazar Darius - doneaza online
 • 105% Donati
 • 24.737 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Patrick Garabajiu - doneaza online
 • 100% Donati
 • 30.446 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Mihaela Paun - doneaza online
 • 101% Donati
 • 25.174 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Iris Bratosin - doneaza online
 • 100% Donati
 • 25.607 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Bianca Bodea - doneaza online
 • 105% Donati
 • 8.396 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Nicolas Bulucea - doneaza online
 • 101% Donati
 • 11.092 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Furtuna Teodora - doneaza online
 • 101% Donati
 • 9.187 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat David Gâdei - doneaza online
 • 100% Donati
 • 27.962 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Antonia Mitac - doneaza online
 • 100% Donati
 • 11.004 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Andreea Rotarescu - doneaza online
 • 100% Donati
 • 13.486 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Alina Buhna - doneaza online
 • 101% Donati
 • 19.553 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Nectaria Gaspar - doneaza online
 • 100% Donati
 • 5.750 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Ionuț Rezmiveș - doneaza online
 • 100% Donati
 • 7.822 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Save a heart 2016 - doneaza online
 • 106% Donati
 • 106.160 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Luca Rosu - doneaza online
 • 103% Donati
 • 3.205 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Vladelina Stici - doneaza online
 • 124% Donati
 • 14.558 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Maxim Gavrilenco - doneaza online
 • 102% Donati
 • 6.644 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Denis Paraschiv - doneaza online
 • 106% Donati
 • 3.398 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Matei Leca - doneaza online
 • 102% Donati
 • 14.276 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Marinela Canuta - doneaza online
 • 101% Donati
 • 2.789 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Topliceanu Eduard - doneaza online
 • 100% Donati
 • 9.529 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Simona Mitronici - doneaza online
 • 100% Donati
 • 20.560 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Teodora Balan - doneaza online
 • 100% Donati
 • 7.244 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Arsenie Mocanu - doneaza online
 • 100% Donati
 • 5.000 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Irina Olaru - doneaza online
 • 109% Donati
 • 5.226 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Paula Michiu - doneaza online
 • 101% Donati
 • 6.075 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Karina Copoiu - doneaza online
 • 101% Donati
 • 7.194 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Robert Meu - doneaza online
 • 100% Donati
 • 3.504 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Ianis Florea - doneaza online
 • 134% Donati
 • 3.342 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Raul Mitroi - doneaza online
 • 101% Donati
 • 5.954 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Stoean Antonia - doneaza online
 • 103% Donati
 • 4.132 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Ciobaniuc Iulia - doneaza online
 • 105% Donati
 • 16.796 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Razvan Boanca - doneaza online
 • 107% Donati
 • 2.640 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Dobre Emanuel - doneaza online
 • 100% Donati
 • 9.890 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Eduard Andrei - doneaza online
 • 106% Donati
 • 3.071 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Teresa Cozma - doneaza online
 • 100% Donati
 • 40.235 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Olivia Nicola Dehelean - doneaza online
 • 100% Donati
 • 10.983 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Stefanel Butufei - doneaza online
 • 102% Donati
 • 5.080 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Cristian Toma - doneaza online
 • 108% Donati
 • 3.276 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Alexandru Calin - doneaza online
 • 102% Donati
 • 4.520 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Nicolae Larisa - doneaza online
 • 102% Donati
 • 6.281 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Dascalu Mario - doneaza online
 • 105% Donati
 • 5.135 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Pascu Eduard - doneaza online
 • 109% Donati
 • 4.820 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Toma Stefania - doneaza online
 • 110% Donati
 • 4.833 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Daria Dima - doneaza online
 • 100% Donati
 • 23.756 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Cinca Antonia - doneaza online
 • 103% Donati
 • 5.023 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Maria Franga - doneaza online
 • 103% Donati
 • 6.041 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Marius Dobrea - doneaza online
 • 100% Donati
 • 20.585 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Visan Crina - doneaza online
 • 109% Donati
 • 4.808 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Maria Florina Rujoi - doneaza online
 • 100% Donati
 • 12.384 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Chiriac Beatrice - doneaza online
 • 104% Donati
 • 4.577 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Robert Stancu - doneaza online
 • 106% Donati
 • 4.660 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Cojan Cristina - doneaza online
 • 108% Donati
 • 4.756 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Pintilie Ioan Codruț - doneaza online
 • 107% Donati
 • 4.178 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Lorenț Sofia Maria - doneaza online
 • 100% Donati
 • 6.598 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat George Irimia - doneaza online
 • 100% Donati
 • 5.297 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Luca Alicia Catalina - doneaza online
 • 102% Donati
 • 2.910 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Dragoş Sabou - doneaza online
 • 102% Donati
 • 5.903 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Antonio Popovici - doneaza online
 • 100% Donati
 • 12.748 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Save a heart 2015 - doneaza online
 • 100% Donati
 • 45.242 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Elena Petică - doneaza online
 • 101% Donati
 • 6.048 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Rares Proca - doneaza online
 • 110% Donati
 • 10.599 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Ivascu Maria - doneaza online
 • 101% Donati
 • 9.618 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Andrei Gabriel Curceanu - doneaza online
 • 100% Donati
 • 20.815 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Evelina Maria Enache - doneaza online
 • 100% Donati
 • 4.890 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Dragos Szabo - doneaza online
 • 103% Donati
 • 10.089 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Fercău Onofrei Alexandru - doneaza online
 • 101% Donati
 • 6.896 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Matei Teodor - doneaza online
 • 100% Donati
 • 6.885 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Maria Boata - doneaza online
 • 103% Donati
 • 3.536 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Breazu Ionut - doneaza online
 • 101% Donati
 • 15.673 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Alexandru Botorea - doneaza online
 • 101% Donati
 • 65.222 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Dragomir Elena - doneaza online
 • 103% Donati
 • 3.014 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Nicolas Sarbu - doneaza online
 • 100% Donati
 • 4.704 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Rotariu Alexandru - doneaza online
 • 100% Donati
 • 1.335 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Geambasu Gabriel Marian - doneaza online
 • 103% Donati
 • 2.287 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Alexandru Nechita - doneaza online
 • 103% Donati
 • 1.723 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Ianis Gabriel - doneaza online
 • 100% Donati
 • 3.339 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Dogariu Alexandra - doneaza online
 • 101% Donati
 • 4.702 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas