Campanii finalizate

Finalizat Loredana Scarlat - doneaza online
 • 101% Donati
 • 29.241 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Alessia Curca - doneaza online
 • 102% Donati
 • 19.034 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Laurentiu Goian - doneaza online
 • 101% Donati
 • 13.886 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Gabriela Cotoman - doneaza online
 • 100% Donati
 • 35.095 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Vlad Budeanu - doneaza online
 • 104% Donati
 • 6.740 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Gadei Luca - doneaza online
 • 106% Donati
 • 2.117 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Claudia Fulger - doneaza online
 • 106% Donati
 • 14.778 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Rebecca Pop - doneaza online
 • 101% Donati
 • 3.018 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Eduard Cucuruzac - doneaza online
 • 100% Donati
 • 46.966 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Adelina Mitronici - doneaza online
 • 100% Donati
 • 40.735 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Rebecca Toma - doneaza online
 • 101% Donati
 • 13.772 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Malic Livia - doneaza online
 • 100% Donati
 • 12.850 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Irina Ionita - doneaza online
 • 100% Donati
 • 15.820 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Ana Maria Popescu - doneaza online
 • 100% Donati
 • 9.025 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Camelia Popov - doneaza online
 • 102% Donati
 • 14.223 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Alexandru Ene - doneaza online
 • 101% Donati
 • 45.429 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Alexia Szentanai - doneaza online
 • 101% Donati
 • 15.161 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Elena Spiridon - doneaza online
 • 102% Donati
 • 25.399 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Stefania Furtuna - doneaza online
 • 102% Donati
 • 16.797 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Eduard Loghin - doneaza online
 • 100% Donati
 • 47.995 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Nicolae Untila - doneaza online
 • 101% Donati
 • 27.282 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Bogdan Popa - doneaza online
 • 100% Donati
 • 46.164 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Denis Buzdugan - doneaza online
 • 103% Donati
 • 4.617 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Emilian Udrea - doneaza online
 • 100% Donati
 • 38.806 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Emanuel Mihoc - doneaza online
 • 101% Donati
 • 12.872 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Cristina Romanescu - doneaza online
 • 101% Donati
 • 31.156 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Adela Lautaru - doneaza online
 • 100% Donati
 • 39.509 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Nichita Stavila - doneaza online
 • 104% Donati
 • 12.744 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Maria Pilipenco - doneaza online
 • 101% Donati
 • 21.739 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Vicktoria Nistor - doneaza online
 • 101% Donati
 • 16.888 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Denis Stancu - doneaza online
 • 105% Donati
 • 16.861 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat David Nastase - doneaza online
 • 132% Donati
 • 5.272 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Rotariu Alexandru - doneaza online
 • 101% Donati
 • 13.772 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Adelina Enache - doneaza online
 • 100% Donati
 • 21.139 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Furtuna Teodora - doneaza online
 • 100% Donati
 • 13.017 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Nicolae Popescu - doneaza online
 • 100% Donati
 • 37.913 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Tudor Favian - doneaza online
 • 106% Donati
 • 6.369 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Galina Rosca - doneaza online
 • 102% Donati
 • 37.581 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Armasu Andrei - doneaza online
 • 100% Donati
 • 16.820 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Catalin Dragomir - doneaza online
 • 101% Donati
 • 9.397 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Maria Oancea - doneaza online
 • 102% Donati
 • 16.802 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Marian Hagiu - doneaza online
 • 103% Donati
 • 23.627 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Ioana Nesu - doneaza online
 • 101% Donati
 • 65.897 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Talida Gaman - doneaza online
 • 101% Donati
 • 22.859 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Eric Stincescu - doneaza online
 • 101% Donati
 • 21.197 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Evelina Munteanu - doneaza online
 • 102% Donati
 • 15.063 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Amelia Morari - doneaza online
 • 102% Donati
 • 56.955 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Maria Barboselu - doneaza online
 • 101% Donati
 • 11.359 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Ilie Badescu - doneaza online
 • 102% Donati
 • 7.638 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Denisa Dinu - doneaza online
 • 101% Donati
 • 12.496 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Ervin Szekely - doneaza online
 • 100% Donati
 • 16.140 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Ioan Zadic - doneaza online
 • 101% Donati
 • 11.763 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Alexandru Padină - doneaza online
 • 100% Donati
 • 14.723 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Dinu Luca - doneaza online
 • 102% Donati
 • 5.933 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Elena Spiridon - doneaza online
 • 102% Donati
 • 8.080 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Simona Neata - doneaza online
 • 102% Donati
 • 8.134 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Bianca Coliba - doneaza online
 • 101% Donati
 • 22.328 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Denis Tipu - doneaza online
 • 100% Donati
 • 20.231 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Avasilca Marius - doneaza online
 • 100% Donati
 • 33.205 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Anca Voicu - doneaza online
 • 102% Donati
 • 13.097 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Lazar Darius - doneaza online
 • 101% Donati
 • 36.297 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Teodor Lupea - doneaza online
 • 114% Donati
 • 11.441 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Dragos Pascareanu - doneaza online
 • 103% Donati
 • 24.832 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Darius Tufis - doneaza online
 • 108% Donati
 • 6.482 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Teodora Stamate - doneaza online
 • 101% Donati
 • 19.284 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Alexandru Mirica - doneaza online
 • 101% Donati
 • 21.114 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Nectarie Dina - doneaza online
 • 100% Donati
 • 25.408 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Alexandru Ivan - doneaza online
 • 101% Donati
 • 10.998 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Elena Petrariu - doneaza online
 • 102% Donati
 • 15.276 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Ayan Statie - doneaza online
 • 101% Donati
 • 7.996 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Carla Miere - doneaza online
 • 100% Donati
 • 15.837 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Teodor Găbureanu - doneaza online
 • 100% Donati
 • 25.074 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Andrei Totoiu - doneaza online
 • 103% Donati
 • 14.404 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Amalia Popescu - doneaza online
 • 102% Donati
 • 6.615 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat David Movileanu - doneaza online
 • 104% Donati
 • 27.048 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Gîrban Cosmin - doneaza online
 • 106% Donati
 • 14.879 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Andrei Ciobanu - doneaza online
 • 103% Donati
 • 8.227 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Lorena Modoran - doneaza online
 • 100% Donati
 • 15.559 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Gabriela Hariga - doneaza online
 • 108% Donati
 • 6.159 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Sarah Cenan - doneaza online
 • 100% Donati
 • 20.027 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Stefan Lung - doneaza online
 • 104% Donati
 • 2.917 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Ioana Abrudan - doneaza online
 • 105% Donati
 • 15.816 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Andrei Dulgheru - doneaza online
 • 101% Donati
 • 10.079 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Bogdan Banica - doneaza online
 • 101% Donati
 • 38.516 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Lukian Pamfilov - doneaza online
 • 103% Donati
 • 5.130 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Margarita Dabija - doneaza online
 • 102% Donati
 • 20.328 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Stefania Boariu - doneaza online
 • 101% Donati
 • 25.150 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Marian Hegedus - doneaza online
 • 103% Donati
 • 8.278 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Irina Florea - doneaza online
 • 103% Donati
 • 68.098 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Carolina Geanta - doneaza online
 • 104% Donati
 • 19.904 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Cosmin Nicolas Dobre - doneaza online
 • 103% Donati
 • 5.172 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Sara Anton - doneaza online
 • 102% Donati
 • 17.933 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Valeria Maslii - doneaza online
 • 102% Donati
 • 46.921 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Augustin Cemortan - doneaza online
 • 100% Donati
 • 34.026 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Cristian Bratu - doneaza online
 • 102% Donati
 • 7.816 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Stefania Enica - doneaza online
 • 101% Donati
 • 3.436 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat The Beach of Happiness - doneaza online
 • 100% Donati
 • 1.604 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Marta Mihali - doneaza online
 • 100% Donati
 • 20.010 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Așezământul „Sfântul Efrem cel Nou” - doneaza online
 • 102% Donati
 • 12.202 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Mihnea Dan Chiriac - doneaza online
 • 100% Donati
 • 12.000 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Mihnea Tabara - doneaza online
 • 101% Donati
 • 8.687 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Teodor Dogari - doneaza online
 • 101% Donati
 • 71.776 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Flavia Potorac - doneaza online
 • 103% Donati
 • 8.277 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Georgeana Melinte - doneaza online
 • 102% Donati
 • 12.192 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Cristian Filip - doneaza online
 • 100% Donati
 • 72.124 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Anastasia Șoimu - doneaza online
 • 103% Donati
 • 22.859 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Vlad Ceban - doneaza online
 • 100% Donati
 • 27.451 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Mădălin Smedoiu - doneaza online
 • 102% Donati
 • 43.694 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Maria Lupu - doneaza online
 • 107% Donati
 • 5.347 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Roxana Soltuzu - doneaza online
 • 135% Donati
 • 3.248 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Eduard Dinca - doneaza online
 • 104% Donati
 • 3.118 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Florentina Doaga - doneaza online
 • 101% Donati
 • 6.834 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Diana Roman - doneaza online
 • 100% Donati
 • 8.025 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Adriana Proca - doneaza online
 • 100% Donati
 • 33.737 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Vladimir Bivol - doneaza online
 • 100% Donati
 • 31.719 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Patrick Cazacu - doneaza online
 • 100% Donati
 • 7.017 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Patrick Garabajiu - doneaza online
 • 100% Donati
 • 30.446 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Daniluc Anastasia - doneaza online
 • 101% Donati
 • 40.247 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Mihaela Paun - doneaza online
 • 101% Donati
 • 25.174 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Iris Bratosin - doneaza online
 • 100% Donati
 • 25.607 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Bianca Bodea - doneaza online
 • 105% Donati
 • 8.396 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Nicolas Bulucea - doneaza online
 • 101% Donati
 • 11.092 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat David Gâdei - doneaza online
 • 100% Donati
 • 27.962 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Antonia Mitac - doneaza online
 • 100% Donati
 • 11.004 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Andreea Rotarescu - doneaza online
 • 100% Donati
 • 13.486 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Alina Buhna - doneaza online
 • 101% Donati
 • 19.553 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Nectaria Gaspar - doneaza online
 • 100% Donati
 • 5.750 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Ionuț Rezmiveș - doneaza online
 • 100% Donati
 • 7.822 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Save a heart 2016 - doneaza online
 • 106% Donati
 • 106.160 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Luca Rosu - doneaza online
 • 103% Donati
 • 3.205 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Vladelina Stici - doneaza online
 • 124% Donati
 • 14.558 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Maxim Gavrilenco - doneaza online
 • 102% Donati
 • 6.644 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Denis Paraschiv - doneaza online
 • 106% Donati
 • 3.398 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Matei Leca - doneaza online
 • 102% Donati
 • 14.276 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Marinela Canuta - doneaza online
 • 101% Donati
 • 2.789 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Topliceanu Eduard - doneaza online
 • 100% Donati
 • 9.529 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Teodora Balan - doneaza online
 • 100% Donati
 • 7.244 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Simona Mitronici - doneaza online
 • 100% Donati
 • 20.560 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Arsenie Mocanu - doneaza online
 • 100% Donati
 • 5.000 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Irina Olaru - doneaza online
 • 109% Donati
 • 5.226 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Paula Michiu - doneaza online
 • 101% Donati
 • 6.075 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Karina Copoiu - doneaza online
 • 101% Donati
 • 7.194 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Robert Meu - doneaza online
 • 100% Donati
 • 3.504 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Marinel Raculenco - doneaza online
 • 101% Donati
 • 48.353 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Ianis Florea - doneaza online
 • 134% Donati
 • 3.342 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Raul Mitroi - doneaza online
 • 101% Donati
 • 5.954 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Stoean Antonia - doneaza online
 • 103% Donati
 • 4.132 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Ciobaniuc Iulia - doneaza online
 • 105% Donati
 • 16.796 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Razvan Boanca - doneaza online
 • 107% Donati
 • 2.640 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Dobre Emanuel - doneaza online
 • 100% Donati
 • 9.890 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Eduard Andrei - doneaza online
 • 106% Donati
 • 3.071 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Teresa Cozma - doneaza online
 • 100% Donati
 • 40.235 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Andrei Tudorache - doneaza online
 • 100% Donati
 • 11.519 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Olivia Nicola Dehelean - doneaza online
 • 100% Donati
 • 10.983 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Stefanel Butufei - doneaza online
 • 102% Donati
 • 5.080 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Cristian Toma - doneaza online
 • 108% Donati
 • 3.276 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Alexandru Calin - doneaza online
 • 102% Donati
 • 4.520 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Nicolae Larisa - doneaza online
 • 102% Donati
 • 6.281 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Dascalu Mario - doneaza online
 • 105% Donati
 • 5.135 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Pascu Eduard - doneaza online
 • 109% Donati
 • 4.820 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Toma Stefania - doneaza online
 • 110% Donati
 • 4.833 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Daria Dima - doneaza online
 • 100% Donati
 • 23.756 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Cinca Antonia - doneaza online
 • 103% Donati
 • 5.023 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Maria Franga - doneaza online
 • 103% Donati
 • 6.041 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Marius Dobrea - doneaza online
 • 100% Donati
 • 20.585 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Visan Crina - doneaza online
 • 109% Donati
 • 4.808 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Maria Florina Rujoi - doneaza online
 • 100% Donati
 • 12.384 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Chiriac Beatrice - doneaza online
 • 104% Donati
 • 4.577 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Robert Stancu - doneaza online
 • 106% Donati
 • 4.660 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Cojan Cristina - doneaza online
 • 108% Donati
 • 4.756 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Pintilie Ioan Codruț - doneaza online
 • 107% Donati
 • 4.178 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Lorenț Sofia Maria - doneaza online
 • 100% Donati
 • 6.598 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat George Irimia - doneaza online
 • 100% Donati
 • 5.297 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Luca Alicia Catalina - doneaza online
 • 102% Donati
 • 2.910 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Dragoş Sabou - doneaza online
 • 102% Donati
 • 5.903 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Antonio Popovici - doneaza online
 • 100% Donati
 • 12.748 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Save a heart 2015 - doneaza online
 • 100% Donati
 • 45.242 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Elena Petică - doneaza online
 • 101% Donati
 • 6.048 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Rares Proca - doneaza online
 • 110% Donati
 • 10.599 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Ivascu Maria - doneaza online
 • 101% Donati
 • 9.618 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Andrei Gabriel Curceanu - doneaza online
 • 100% Donati
 • 20.815 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Evelina Maria Enache - doneaza online
 • 100% Donati
 • 4.890 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Dragos Szabo - doneaza online
 • 103% Donati
 • 10.089 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Marin Constantin - doneaza online
 • 112% Donati
 • 4.463 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Fercău Onofrei Alexandru - doneaza online
 • 101% Donati
 • 6.896 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Matei Teodor - doneaza online
 • 100% Donati
 • 6.885 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Maria Boata - doneaza online
 • 103% Donati
 • 3.536 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Breazu Ionut - doneaza online
 • 101% Donati
 • 15.673 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Alexandru Botorea - doneaza online
 • 101% Donati
 • 65.222 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Dragomir Elena - doneaza online
 • 103% Donati
 • 3.014 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Nicolas Sarbu - doneaza online
 • 100% Donati
 • 4.704 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Geambasu Gabriel Marian - doneaza online
 • 103% Donati
 • 2.287 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Alexandru Nechita - doneaza online
 • 103% Donati
 • 1.723 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Ianis Gabriel - doneaza online
 • 100% Donati
 • 3.339 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Dogariu Alexandra - doneaza online
 • 101% Donati
 • 4.702 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Nicolas Sidoriac - doneaza online
 • 101% Donati
 • 4.666 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Alesia Georgiana Mocanu - doneaza online
 • 100% Donati
 • 2.159 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Bolat Ersin - doneaza online
 • 101% Donati
 • 7.925 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Bontas Emanuel - doneaza online
 • 101% Donati
 • 4.352 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Catalin Gheorghe - doneaza online
 • 101% Donati
 • 4.481 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Venter Sofia Maria - doneaza online
 • 103% Donati
 • 4.827 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Larisa Stancu - doneaza online
 • 101% Donati
 • 1.344 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat David Prisacariu - doneaza online
 • 109% Donati
 • 4.830 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Nicolas Galatanu - doneaza online
 • 105% Donati
 • 9.355 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Carmen Maria Maximiuc - doneaza online
 • 100% Donati
 • 15.104 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Gabriel Voinea - doneaza online
 • 101% Donati
 • 1.235 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Oana Speranta Stoica - doneaza online
 • 108% Donati
 • 10.599 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Mihalache Maria - doneaza online
 • 100% Donati
 • 1.222 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Cristian Ciprian Radea - doneaza online
 • 100% Donati
 • 2.223 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Andrei Grigoraş - doneaza online
 • 100% Donati
 • 5.343 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Daniel Relenschi - doneaza online
 • 100% Donati
 • 12.409 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Matei Alexandru Mihai - doneaza online
 • 105% Donati
 • 2.330 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Brianna Ivascu - doneaza online
 • 117% Donati
 • 1.299 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Elena Antoneac - doneaza online
 • 100% Donati
 • 1.172 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Suditu Eduard - doneaza online
 • 106% Donati
 • 2.351 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Yanis si Rares - doneaza online
 • 100% Donati
 • 6.408 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Ana Maria Gruia - doneaza online
 • 100% Donati
 • 1.111 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Pintea Hercule - doneaza online
 • 107% Donati
 • 1.900 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Tau Cristina Elena - doneaza online
 • 122% Donati
 • 326 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Bogdan Lazaroi - doneaza online
 • 105% Donati
 • 937 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Narcis Alexandru - doneaza online
 • 102% Donati
 • 613 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Patrick Stanculeanu - doneaza online
 • 110% Donati
 • 122 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Hritac Daria - doneaza online
 • 119% Donati
 • 264 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Nicol Salvari - doneaza online
 • 115% Donati
 • 127 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas