whatsapp-widget

Politica GDPR

Asociația ”Salvează o inimă” cu sediul în sat Boscoteni, comuna Frumușica, județul Botoșani, CIF 31015982, înregistrată în Registrul Național al Asociațiilor și Fundațiilor cu nr. 3777/A/2012.

In temeiul prevederilor Regulamentului European 679 /2016 privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, precum si in temeiul prevederilor din dreptul intern cu toate modificarile si completarile ulterioare, partile convin de comun acord sa incheie prezentul acord.

Art.1 TERMENI:

In intelesul prezentului acord, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

DATE CU CARACTER PERSONAL: orice informatii care se refera la o persoana fizica identificata sau identificabila.

PRELUCRARE: orice operatiune care include colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea datelor cu caracter personal.

Art. 2

In conformitate cu REGULAMENTUL nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), Asociația Salvează o inimă are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de PACIENT despre el insusi , un membru al familiei sale ori o altă persoană. Rolul prezentului acord este de a explica modul in care datele personale ale PACIENTULUI sunt prelucrate, scopul in care sunt utilizate si drepturile ce va sunt conferite prin lege.

Art. 3

Scopul PRELUCRARII datelor cu caracter personal este în conformitate cu prevederile legale aplicabile în vigoare si include datele de identificare ale persoanei, diagnosticul şi completarea istoricului medical al pacientului, orice referinţe medicale ulterioare, efectuarea unor rapoarte statistice, raportate la medicul trimiţator, la Casa de Asigurari de Sănătate Locală sau Casa Nationala de Asigurari de Sanatate sau alte organisme autorizate prin lege în acest sens sau imbunatatirea permanenta a calitatii serviciilor oferite. Pentru a oferi servicii medicale de specialitate, pentru a executa interventiile necesare conform diagnosticului si a planului de tratament sau reabilitare agreat, datele dumneavoastra personale pot fi transmise catre medici colaboratori externi, tehnicieni dentari , laboratoare de analize medicale colaboratoare, autoritati publice sau altor persoane abilitate de lege sa ceara aceste date, asigurandu-ne insa intotdeauna ca instituim garantii adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastra ( pe baza unor clauze contractuale standard,etc).

Datele cu caracter personal furnizate de PACIENT sunt necesare la înregistrarea şi procesarea informaţiilor referitoare la istoricul şi diagnosticul pe care l-aţi solicitat. Refuzul dumneavoastră poate determina imposibilitatea referirii medicale a investigaţiei pe care doriţi să o efectuaţi, implicit anularea programării şi se poate duce până la refuzul efectuării actului medical.

Dacă v-aţi exprimat acordul pentru ca datele privind starea dumneavostră de sănătate să fie comunicate altor persoane ( ex. rude apropiate), operatorul va comunica aceste date potrivit instrucţiunile dumneavoastră.

Art. 4

Temeiul legal pentru colectarea si procesarea datelor solicitate in scopul menţionat mai sus este:consimţământul dumneavoastră expres privind prelucrarea datelor cu caracter personal; consimtamantul informat la care dumneavoastra sunteti parte;

obligatie legala izvorata ca urmare a raportului juridic dintre dumneavoastra si clinica.

Avem obligativitatea de a va anunta in timp real daca vom face vreun transfer al datelor personale intr-o tara din Uniunea Europeana sau din afara Zonei Economice Europene.

Datele personale vor fi pastrate atata timp cat este necesar pentru indeplinirea scopului mentionat mai sus sau in exercitarea unui interes public, intr-o perioada de timp prevazuta de dispozitiile legale si in conformitate cu prevederile GDPR (Regulamentului).

Va sunt conferite oricare dintre urmatoarele drepturi in baza conditiilor specificate de GDPR (Regulamentul privind protectia datelor la nivel european 679/2016*), si anume: dreptul de acces la datele personale; dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea atunci când datele sunt inexacte sau incomplete; r dreptul de a solicita stergerea datelor in anumite circumstante (de ex. cand datele personale nu mai sunt necesare in raport cu scopul mentionat mai sus);

dreptul de a solicita restrictionarea prelucrării in anumite circumstanţe (de ex. atunci când dumneavoastra contestati exactitatea datelor – pentru perioada ce ne-ar permite verificarea exactitatii acelor date); r dreptul de a depune o plângere la noi si/sau la autoritatea competenta privind protecţia datelor; r dreptul de a va opune prelucrării; dreptul de a va retrage consimtamantul, in orice moment, pentru prelucrarea datelor personale, la care ati consimtit anterior; dreptul de a fi uitat, in sensul adresarii unei solicitari catre Asociația Salvează o inimă pentru stergerea evidentelor datelor personale din baza noastra de date; dreptul la portabilitatea datelor, in sensul transferului datelor personale catre un alt operator de date personale desemnat de Dumneavoastra; dreptul de a fi notificat de catre operator in caz de incalcari privind securitatea datelor.

Pentru exercitarea acestor drepturi, precum si pentru orice intrebari suplimentare cu privire la aceasta notificare sau in legatura cu utilizarea de catre Asociația Salvează o inimă a datelor personale, va rugam sa ne contactati alegand oricare din modalitatile de comunicare descrise mai jos.

Ne puteti contacta:

Prin email – la adresa: secretariat@salveazaoinima.ro sau printr-o cerere la sediul Asociației Salvează o inimă: sat Boscoteni, comuna Frumușica, județul Botoșani
Am luat la cunostinta de continutul prezentului acord l-am inteles si imi exprim in mod expres si neechivoc consimtamantul cu privire la colectarea si prelucrarea datelor mele personale de catre Asociația Salvează o inimă.

                    In cazul adaugarii unei campanii prin formularul disponibil pe site:

La aceasta cerere este obligatoriu sa atasati urmatoarele documente:

- copie acte medicale doveditoare ale bolii si copie acte doveditoare ale necesitatii fondurilor;

- copie act identitate al pacientului si a persoanei care face solicitarea de deschidere a campaniei pe www.salveazaoinima.ro

- copie raport medical sau scrisoare/recomandare medicala din care sa rezulte ca serviciul medical de care are nevoie pacientul nu poate fi efectuat in Romania sau acordat in intervalul de timp necesar luand in considerare starea de sanatate a persoanei in cauza si evolutia probabila a bolii;

- declaratia pacientului, semnata si datata, din care sa reiasa faptul ca pacientul permite persoanei care solicita deschiderea campaniei pe platforma de donate online:www.salveazaoinima.ro sa faca demersurile necesare in numele sau;

-prezentarea facturiilor achitate de catre Asociația ”Salvează o inimă” în termen de 30 zile calendaristice de la efectuarea plății;

-in cazul in care nu se va prezenta facture achitata Asociația ”Salvează o inimă” nu va mai achita urmatoarea factură;

- prezentarea cazului (un text care sa cuprinda evolutia bolii de la diagnosticare pana in prezent, simptome si/sau alte detalii privind starea pacientului care are nevoie de fonduri pentru plata tratamentului/interventiei chirurgicale);

- planul media de promovare a campaniei (un document ce va prezenta in detaliu modul in care va fi promovată campania). Pentru o campanie cu rezultate cat mai bune, va sugeram sa aveti in vedere prezenta in emisiuni Tv si Radio si/sau difuzarea de spoturi Tv si Radio.

2. Toate informatiile si documentele atasate sau trimise in oricare moment ulterior al colaborarii sunt corecte si reale. Acord dreptul Asociației “Salvează o inimă” de a folosi aceste date, in limitele si in conditiile legii, pentru orice campanie de promovare a cazului si a link-ului alocat pacientului.

3. Asociației “Salvează o inimă”. se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 190/2018 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date și Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Pacientul, in calitate de persoana vizate, au conform Capitolului III din Regulamentul (UE) 2016/679 urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 13 și art. 14), dreptul de acces la date (art. 15), dreptul la rectificare (art. 16), dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat” – art. 17); dreptul la restricționarea prelucrării (art. 18); dreptul la portabilitatea datelor (art. 20 -); dreptul la opoziție (art. 21); dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată (art. 22) dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere (art. 77).

Pentru exercitarea acestor drepturi, este necesar ca persoanele vizate să adreseze o cerere operatorului în acest sens. Operatorul furnizează persoanei vizate informaţii privind acţiunile întreprinse în cel mult o lună de la primirea cererii. Această perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, ţinându-se seama de complexitatea şi numărul cererilor.

Prin completarea acestui formular, declar ca am fost informat/a cu privire la Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal si sunt de acord ca datele mele cu caracter personal, inclusiv categorii de date cu caracter special (CNP, seria si numarul actului de identitate, starea de sanatate), continute in prezentul formular, sa fie stocate, prelucrate si utilizate de catre Asociației “Salvează o inimă” in conformitate cu nr. Legea nr 190/2018, și a (Regulamentului (UE) 2016/679 de protectie a datelor cu caracter personal):

4. Ma oblig ca, pe toata durata de valabilitate a campaniei de strangere de fonduri prin www.salveazaoinima.ro, in toate materialele de promovare (afise/flyere, spot radio/TV, site-uri/facebook, stiri tv/radio sau orice alta modalitate de promovare), sa mentionez textul:

Doneaza online pentru Campania deschisa.

5. IMPORTANT! Va aducem la cunostinta faptul ca banii aferenti campaniei pe www.salveazaoinima.ro ce se va derula in beneficiul dvs. vor fi virati de procesatorul de plati Netopia Mobyl Pay si Pay Pal, in contul Asociației “Salvează o inimă” dupa aproximativ 20 de zile de la incheierea campaniei online.. Banii vor fi transferati ulterior in contul bancar al clinicii medicale in baza facturii emise de către clinică”

Din totalul donatiilor relaizate pe www.salveazaoinima.ro  si in conturile prezentate se va opri un commission  8% din suma totala reprezentand: commision catre: procesatori de plăți:Netopia,Pay Pal,transfer bancar și pentru promovarea campaniei de strangere de fonduri.

6. Prin semnarea prezentei declaratii, pacientul sau un apartinator de gradul I al acestuia se obliga sa transmita Asociației “Salvează o inimă” acte justificative ale modului in care au fost cheltuiti banii, exclusiv in scopul mentionat in campania de strangere de fonduri prin www.salveazaoinima.ro

7. In cazul in care din diverse motive (s-a gasit un tratament care costa mai putin decat suma mentionata in campanie, interventia chirurgicala sau tratamentul necesar au fost realizate in Romania, s-au strans mai multi bani decat a fost mentionat initial in campanie, s-au gasit fondurile necesare prin alte mijloace, pacientul s-a vindecat, etc.), suma nefolosita va fi alocata de Asociația“Salvează o inimă” catre un caz similar care are nevoie de bani pentru plata unor tratamente medicale sau interventii chirurgicale ce nu pot fi efectuate in Romania.

8. Prin semnarea prezentei declaratii confirm faptul ca sunt de acord cu termenii si conditiile colaborarii cu Asociației “Salvează o inimă”, si ca ma gasesc in deplina stare de sanatate mintala, nefiind constrans de nici o cauza sau persoana si nesuferind de nici o boala sau deficienta care sa-mi poata anula, afecta sau vicia discernamantul.

LA FINALUL CAMPANIEI DE STRANGERE DE FONDURI, DACA A FOST STRANSA TOATA SUMA NECESARA SAU BUNURILE NECESARE:

1. Donatorul, beneficiarul sau reprezentantul legal al acestuia, este de acord ca, costul operatiilor, tratamentelor, medicamentelor, etc, sa se plateasca direct de catre asociatie noastra in contul spitalelor, farmaciilor, in schimb vom avea facturile fiscale drept dovada si transparenta;

2. Donatorul, beneficiarul sau reprezentantul acestuia, este de acord ca orice aparat medical necesar sa fie cumpărat direct de catre asociatie pe baza unei facturi fiscale, si donat beneficiarului printr-un contract de donatie si proces verbal de predare primire. In felul acesta aparatul medical / bunul cumparat, va fi donat si va intra in posesia beneficiarului campaniei;

3. Donatorul, beneficiarul sau reprezentantul legal acestuia, este de acord ca, in cazul in care beneficiarul urmeaza un tratament de lunga durata care necesita plati lunare, asociatia noastra umanitara sa nu ofere / sa nu plateasca beneficiarului la finalul campaniei toata suma stransa, ci aceasta sa se plateasca lunar (sau de cate ori este nevoie si exact suma de care are nevoie), pana la finalizarea tratamentului si a sumei de care dispune in urma campaniei de strangere de fonduri. Suma care se va plati se va stabili de comun acord cu beneficiarul sau reprezentantii legali ai acestuia, si va fi stipulata in contractul de sponsorizare;

4. Donatorul, beneficiarul sau reprezentantul acestuia, este de acord ca, in cazul in care asociatia sustine financiar beneficiarul pentru a suporta cheltuielile pe care acesta le are in spital aferente bolii si pe o durata mai indelungata (transport, medicamente, hrana, etc), aceasta sustinere nu poate fi mai mare de 1 an de zile, iar termenul va fi stipulat in contractul de sponsorizare.

Asociatia va stabili de comun acord cu beneficiarul ce suma se va plati lunar, timp de un an de zile. Suma poate fi modificata pe parcursul colaborarii de comun acord intre asociatie si beneficiar, in functie de nevoile beneficiarului.

5. Donatorul, beneficiarul sau reprezentantul legal acestuia, este de acord ca orice suma in plus fata de nevoile beneficiarului, stransa in urma campaniei de strangere de fonduri organizate pentru beneficiar, sa fie redirectionata catre alti beneficiari, fondul de rulment, proiecte sau activitati de orice natura in care asociatia este implicata, campanii de mediatizare sau dezvoltarea prezentei platforme de donatii.

Sumele in plus reprezinta:

a. Sumele stranse peste suma stabilita conform cu contractul de sponsorizare incheiat intre beneficiar si / sau reprezentantii legali ai acestuia si asociatie,

b. Sumele stabilite pentru plata campaniilor de promovare pe rețelele de socializare conform cu contractul de sponsorizare si ramase necheltuite;

6. Donatorul, beneficiarul sau reprezentantul legal al acestuia, este de acord ca, beneficiarul nu poate pretinde sumele care sunt stranse in plus fata de nevoile sale stabilite initial conform cu contractul de sponsorizare incheiat intre asociatia si beneficiar sau reprezentantul legal al acestuia. De asemenea, sunt de acord ca directionarea fondurilor stranse in plus pentru beneficiar sa fie redirectionate catre alte cazuri umanitare, fondul de rulment, proiecte sau activitati de orice natura in care este implicata asociatia, campanii de mediatizare sau dezvoltarea prezentei platforme de donatii, la hotararea asociatiei;

7. Donatorul, beneficiarul sau reprezentantul legal al acestuia sunt de acord ca, asociatia sa nu ofere fonduri beneficiarului pentru care s-a strans o anumita suma de bani in urma unei campanii de strangere de fonduri, fara ca beneficiarul sa poata justifica modul in care aceste fonduri sunt cheltuite in interesul si scopul pentru care acestea s-au strans.

8. In cazul in care se primesc din partea donatorilor direct bunuri prin asociatie, oferirea acestora catre beneficiari se va face pe baza unui proces verbal de predare primire;

9. In cazul in care beneficiarii primesc direct de la donatori bunuri, asociatia noastra nu este obligata si va nu face un proces verbal de predare primire;

10. In cazul in care un donator ofera bani direct unui beneficiar, asociatia noastra nu poate emite chitanta de donatie pentru suma oferita, nu este raspunzatoare de folosirea banilor de catre beneficiar si nu ofera un raport donatorului, raport personal sau public pe site-ul asociatiei. In acest caz, toata raspunderea privind modul de folosire a banilor donati ii revine direct donatorului si beneficiarului;

11. Donatorul, beneficiarul sau reprezentantul legal al acestuia, sunt de acord ca, daca in urma campaniei de strangere de bunuri nu s-au strans toate bunurile necesare, atunci:

a. Daca problema beneficiarului pentru care s-a facut campania de strangere de bunuri poate fi rezolvata chiar si intr-o masura mai mica si cu bunurile partial donate, atunci aceste bunuri vor fi donate beneficiarului pe baza unui contract de donatie si a unui proces verbal de predare – primire;

b. Daca bunurile partial donate in urma campaniei de strangere de bunuri nu va rezolva in nici cea mai mica masura problema beneficiarului pentru care s-au strans bunurile, atunci acestea vor fi redirectionate catre alte cazuri aflate in atentia asociatiei;

c. Beneficiarul nu va putea avea pretentii asupra acestor bunuri

12. Donatorul, beneficiarul sau reprezentantul acestuia sunt acord ca, daca in urma unei campanii de strangere de fonduri pentru un beneficiar, nu s-a strans toata suma necesara decat o parte din ea, mai mica sau mai mare, atunci:

a. Daca problemele acelui beneficiar pentru care s-au strans fondurile pot fi rezolvate si partial cu o suma mai mica, atunci beneficiarul va primi fondurile stranse partial in urma campaniei de strangere de fonduri;

b. Daca suma stransa in urma campaniei de strangere de fonduri este prea mica si problema beneficiarului nu poate fi rezolvata, atunci acea suma stransa va fi redirectionata catre un alt beneficiar care are sanse mai mari de reusita, sau caruia ii mai lipseste o suma mica pana la cea totala de care are nevoie, sau va fi directionate catre alte proiecte si activitati de orice natura in care este implicata asociatia.

c. Daca suma stransa in urma campaniei de strangere de fonduri este prea mica pentru rezolvarea problemei beneficiarului, acesta nu poate avea pretentii asupra acestei sume. 13. Donatorul, beneficiarul sau reprezentantii acestuia sunt de acord ca, daca in timpul campaniei de strangere de fonduri, sau dupa incheierea campaniei in perioada in care sponsorul / asociatia inca are de oferit fonduri beneficiarului, daca in acest timp in cel mai nefericit caz benefiarul decedeaza, atunci:

a. Daca pana la momentul decesului, beneficiarul a beneficiat de tratament, interventii chirurgicale, medicamente, etc, pe care asociatia urma sa le plateasca pe baza de factura, acestea vor fi platite de catre asociatie;

b. Donatiile stranse ramase dupa plata sumelor conform cu pct. 12.a de mai sus, vor fi redirectionate catre alti beneficiari aflati in atentia asociatiei noastre, proiecte, sau orice fel de activitati in care este implicata asociatia;

c. Sumele donate in contul asociatiei dupa decesul beneficiarului, vor fi redirectionate catre alte cazuri umanitare, proiecte sau orice fel de activitati in care este implicata asociatia;

d. Parintii, copii, rudele apropiate, etc, nu pot avea pretentii asupra donatiilor stranse in timpul campaniei de strangere de fonduri pana la decesul beneficiarului. Donatorii, in momentul plasarii donatiei, au acceptat ,,Termeni si Conditii” prin care isi dau accordul ca in cazul in care beneficiarul moare in timpul campaniei de strangere de fonduri, donatia lui sa fie redirectionata catre alti beneficiari aflati in atentia asociatiei, catre proiecte sau orice fel de activitati in care este implicata asociatia. In felul acesta, donatorii plaseaza increderea, raspunderea si responsabilitatea gestionarii donatiilor in seama asociatiei;

e. Donatorul prin plasarea unei donatii pe platforma de donatii si beneficiarul sau reprezentatii legali ai acestuia, sunt de acord ca, orice donatie efectuata dupa data finalizarii campaniei de strangere de fonduri, sa fie distribuita catre un alt caz, proiect sau actiune in care este implicata asociatia;

f. Sponsorul / asociatia, poate hotara in functie de specificul fiecarui caz sa ofere suport financiar si dupa decesul beneficiarului, dar numai pentru cheltuielile si datoriile ramase neachitate pentru beneficiar, si NUMAI justificate pe baza de factura;

g. Donatorul prin plasarea unei donatii si beneficiarul sau reprezentatii legali ai acestuia, sunt de acord ca, in cazul decesului beneficiarului, asociatia nu va acoperi din donatii costurile de inmormantare, nici de repatriere in tara daca este cazul, sau alte cheltuieli / costuri care nu sunt justificate pe baza de factura. Donatiile ramase nefolosite vor fi redirectionate catre alte cazuri umanitare, proiecte si activitati caritabile, sau de orice natura ar fi ele, in care este implicata asociatia.

14. Donatorul, beneficiarul sau reprezentantul legal al acestuia sunt de acord ca, orice folosire a donatiilor / bunurilor sa se faca de catre si sub supravegherea asociatiei, pe baza unor documente justificative.

LA FINALUL CAMPANIEI DE STRANGERE DE FONDURI, DACA SUMA NECESATA NU A FOST STRANSA IN TOTALITATE

15. Fiecare campaniei de strangere de fonduri are stabilit un termen limita, cu denumirea ,,Timp ramas”. Acest termen limita poate fi oricand marit in functie de specificul fiecarui caz. Asociatia poate modifica termenul limita ori de cate ori doreste sau este necesar. Scopul nostru este sa oferim timp / sa reusim sa strangem fondurile necesare cat mai repede pentru fiecare caz in parte.

16. Daca dupa prelungirea de mai multe ori a termenului limita, asociatia constata ca nu reuseste sa stranga suma necesara pentru un caz, atunci:

a. Asociatia va instinta beneficiarul despre incheierea campaniei de strangere de fonduri;

b. Beneficiarul va primi toata suma stransa pe site, dupa ce asociatia a retinut: costul comisioanelor bancare, a procesatorilor de plati online, de administrare si cheltuielile de promovare.