Cauze

 • 64% Donati
 • 6.441 EUR Suma primita
 • 16 Timp ramas
 • 41% Donati
 • 12.165 EUR Suma primita
 • 31 Timp ramas
 • 64% Donati
 • 12.132 EUR Suma primita
 • 25 Timp ramas
 • 84% Donati
 • 12.237 EUR Suma primita
 • 20 Timp ramas
 • 47% Donati
 • 42.254 EUR Suma primita
 • 18 Timp ramas
 • 60% Donati
 • 23.972 EUR Suma primita
 • 38 Timp ramas
 • 63% Donati
 • 25.037 EUR Suma primita
 • 30 Timp ramas
 • 79% Donati
 • 58.013 EUR Suma primita
 • 36 Timp ramas
Finalizat Gabriela Cotoman - doneaza online
 • 100% Donati
 • 35.095 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Adelina Mitronici - doneaza online
 • 100% Donati
 • 40.735 EUR Suma primita
 • 5 Timp ramas
Finalizat Rebecca Toma - doneaza online
 • 101% Donati
 • 13.772 EUR Suma primita
 • 4 Timp ramas
Finalizat Malic Livia - doneaza online
 • 100% Donati
 • 12.850 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Irina Ionita - doneaza online
 • 100% Donati
 • 15.820 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Ana Maria Popescu - doneaza online
 • 100% Donati
 • 9.025 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Camelia Popov - doneaza online
 • 102% Donati
 • 14.223 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Antonio Hoinaru - doneaza online
 • 100% Donati
 • 53.791 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Alexandru Ene - doneaza online
 • 101% Donati
 • 45.429 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Alexia Szentanai - doneaza online
 • 101% Donati
 • 15.161 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Elena Spiridon - doneaza online
 • 102% Donati
 • 25.399 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Stefania Furtuna - doneaza online
 • 102% Donati
 • 16.797 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Eduard Loghin - doneaza online
 • 100% Donati
 • 47.995 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Nicolae Untila - doneaza online
 • 101% Donati
 • 27.282 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Bogdan Popa - doneaza online
 • 100% Donati
 • 46.164 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Denis Buzdugan - doneaza online
 • 103% Donati
 • 4.617 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Emilian Udrea - doneaza online
 • 100% Donati
 • 38.806 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Emanuel Mihoc - doneaza online
 • 101% Donati
 • 12.872 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Cristina Romanescu - doneaza online
 • 101% Donati
 • 31.156 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Adela Lautaru - doneaza online
 • 100% Donati
 • 39.509 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Nichita Stavila - doneaza online
 • 104% Donati
 • 12.744 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Eduard Cucuruzac - doneaza online
 • 104% Donati
 • 27.789 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Maria Pilipenco - doneaza online
 • 101% Donati
 • 21.739 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Vicktoria Nistor - doneaza online
 • 101% Donati
 • 16.888 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Denis Stancu - doneaza online
 • 105% Donati
 • 16.861 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat David Nastase - doneaza online
 • 132% Donati
 • 5.272 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas
Finalizat Rotariu Alexandru - doneaza online
 • 101% Donati
 • 13.772 EUR Suma primita
 • 0 Timp ramas