Asociatia 'Salveaza o Inima' | Ajuta si tu!

Ana Popescu

Campanie activa 22 zile
7.5333333333333% Complete

Suma primita

791 €

Necesari

10.500€

Darius Oprea

Campanie activa 18 zile
29.652272727273% Complete

Suma primita

13.047 €

Necesari

44.000€

Bogdan Arsene

Campanie activa 29 zile
90.459% Complete

Suma primita

9.046 €

Necesari

10.000€

Floria Elena

Campanie activa 29 zile
51.665588235294% Complete

Suma primita

26.349 €

Necesari

51.000€

Olyus Noel

Campanie activa 29 zile
0.62291666666667% Complete

Suma primita

9.344 €

Necesari

1.500.000€

Fileață Darius

Campanie activa 29 zile
49.893314977974% Complete

Suma primita

45.303 €

Necesari

90.800€

Andrei Constantinescu

Campanie activa 29 zile
36.584782608696% Complete

Suma primita

33.658 €

Necesari

92.000€

Bianca Ifrim

Campanie activa 29 zile
88.911647058824% Complete

Suma primita

15.115 €

Necesari

17.000€

Rebeca Cojocaru

Campanie activa 29 zile
72.3558% Complete

Suma primita

28.942 €

Necesari

40.000€

Calin Gorea

Campanie activa 29 zile
36.025% Complete

Suma primita

10.087 €

Necesari

28.000€

Alexandra Marinescu

Campanie activa 29 zile
12.1705% Complete

Suma primita

12.171 €

Necesari

100.000€

Eliana Robas

Campanie activa 29 zile
17.600391666667% Complete

Suma primita

21.120 €

Necesari

120.000€

Radu Pană

Campanie activa 29 zile
27.488477272727% Complete

Suma primita

12.095 €

Necesari

44.000€

Nicoleta Milea

Campanie activa 29 zile
33.023509933775% Complete

Suma primita

49.866 €

Necesari

151.000€

Darius Lica

Campanie din trecut 0 zile
100.00012008406% Complete

Suma primita

16.655 €

Necesari

16.655€

Iustin Piticaru

Campanie din trecut 0 zile
100% Complete

Suma primita

6.338 €

Necesari

6.338€

Eduard Oprea

Campanie activa 29 zile
13.789825714286% Complete

Suma primita

48.264 €

Necesari

350.000€

Gabriela Rotariu

Campanie activa 29 zile
99.158063157895% Complete

Suma primita

94.200 €

Necesari

95.000€

David Caragea

Campanie activa 29 zile
27.021% Complete

Suma primita

24.319 €

Necesari

90.000€

Mihail Petrache

Campanie din trecut 0 zile
100.00072626436% Complete

Suma primita

60.584 €

Necesari

60.584€

Anya Ungureanu

Campanie din trecut 0 zile
100.82025925926% Complete

Suma primita

27.221 €

Necesari

27.000€

Adon Ilie

Campanie din trecut 0 zile
66.4975% Complete

Suma primita

13.300 €

Necesari

20.000€

Camelia Popov

Campanie din trecut 0 zile
102.31674% Complete

Suma primita

51.158 €

Necesari

50.000€

Vlad Budeanu

Campanie din trecut 0 zile
103.69384615385% Complete

Suma primita

6.740 €

Necesari

6.500€

Maria Cristea

Campanie din trecut 0 zile
88.655647887324% Complete

Suma primita

62.946 €

Necesari

71.000€

Antonio Hoinaru

Campanie din trecut 0 zile
101.11657377049% Complete

Suma primita

61.681 €

Necesari

61.000€

Anastasia Ivan

Campanie din trecut 0 zile
101.17559459459% Complete

Suma primita

37.435 €

Necesari

37.000€

Stop COVID 19

Campanie din trecut 0 zile
9.3031818181818% Complete

Suma primita

20.467 €

Necesari

220.000€

Alina Ciubotaru

Campanie activa 29 zile
48.697222222222% Complete

Suma primita

8.766 €

Necesari

18.000€

Sergiu Sandu

Campanie din trecut 0 zile
67.464033333333% Complete

Suma primita

40.478 €

Necesari

60.000€

Daniela Marin

Campanie activa 29 zile
9.8887748344371% Complete

Suma primita

5.973 €

Necesari

60.400€

Adriana Proca

Campanie din trecut 0 zile
50.757142857143% Complete

Suma primita

6.218 €

Necesari

12.250€

Mariana Catana

Campanie din trecut 0 zile
48.710619047619% Complete

Suma primita

10.229 €

Necesari

21.000€

Constantin Amortoae

Campanie din trecut 0 zile
46.728571428571% Complete

Suma primita

3.271 €

Necesari

7.000€

Cristina Sterbet

Campanie din trecut 0 zile
27.790909090909% Complete

Suma primita

15.285 €

Necesari

55.000€

Darius Lica

Campanie din trecut 0 zile
100.00012008406% Complete

Suma primita

16.655 €

Necesari

16.655€

Iustin Piticaru

Campanie din trecut 0 zile
100% Complete

Suma primita

6.338 €

Necesari

6.338€

Mihail Petrache

Campanie din trecut 0 zile
100.00072626436% Complete

Suma primita

60.584 €

Necesari

60.584€

Anya Ungureanu

Campanie din trecut 0 zile
100.82025925926% Complete

Suma primita

27.221 €

Necesari

27.000€

Adon Ilie

Campanie din trecut 0 zile
66.4975% Complete

Suma primita

13.300 €

Necesari

20.000€

Camelia Popov

Campanie din trecut 0 zile
102.31674% Complete

Suma primita

51.158 €

Necesari

50.000€

Vlad Budeanu

Campanie din trecut 0 zile
103.69384615385% Complete

Suma primita

6.740 €

Necesari

6.500€

Maria Cristea

Campanie din trecut 0 zile
88.655647887324% Complete

Suma primita

62.946 €

Necesari

71.000€

Antonio Hoinaru

Campanie din trecut 0 zile
101.11657377049% Complete

Suma primita

61.681 €

Necesari

61.000€

Anastasia Ivan

Campanie din trecut 0 zile
101.17559459459% Complete

Suma primita

37.435 €

Necesari

37.000€

Stop COVID 19

Campanie din trecut 0 zile
9.3031818181818% Complete

Suma primita

20.467 €

Necesari

220.000€